Aanvullingen

Als aanvulling op het boek ‘Genoeg van Reclame’ is er deze website genoegvanreclame.nl. Op deze site worden thema’s en begrippen nader uitgewerkt en uitgelegd, zoals de klassieke waardeparadox (ook bekend als diamant-waterparadox) en het monitoren van digitale activiteiten, bijvoorbeeld door de Facebook-pixeltechniek. Ook komen zaken aan de orde rond de vraag hoe de kostprijs wordt berekend en hoe de marketingkosten van bijvoorbeeld schoenen daar een onderdeel van zijn. Een blog zal de actuele discussie over het thema van dit boek volgen, en natuurlijk zijn reacties op dit boek ook welkom. Zie hiervoor elders op deze website.

 

Appendix 1: Doelmatige distributie en informatie

Appendix 2: Nut verder uitgelegd

Appendix 3: De klassieke waardeparadox

Appendix 4: De klassieke utiliteitstheorie versus Prospect theory

Appendix 5:

Appendix 6:

Appendix 7:

Appendix 8: