Uit het hart gegrepen

Geachte heer ter Heyne,

Uw verhaal, uw aanklacht is mij uit het hart gegrepen.
Ik heb het boek nog maar voor een klein stuk gelezen maar alvast (misschien voorbarig) drie opmerkingen;
1. Reclame kan ik missen als kiespijn maar ik mis echt, heel erg, duidelijke, eerlijke, simpel te begrijpen productinformatie.
2. Het verbaast mij dat organisaties als Milieudefensie en Greenpeace totaal geen belangstelling hebben voor dit onderwerp. Ik denk: een ‘mens’ is ook een dier met als mogelijk bijzonder kenmerk dat hij ook in een ‘geestelijk’ milieu leeft. En dat milieu wordt heftig vergiftigd met reclame. Mijn pogingen om ze interesseren zijn mislukt.
3. U wijst erop dat het bij het uitbannen van reclame gaat om een kleine stap. Inderdaad. Ik hunker naar een grotere stap namelijk dat niet langer mogelijk is om met ‘dood, dom’ geld rijker te worden dan met nuttige arbeid,

Met vriendelijke groet,
Frans van Zelm

Van wie is de publieke ruimte en wie mag zich die toe-eigenen?

Beste Paul ter Heyne,

Pagina na pagina heb ik uw Genoeg van reclame met instemming gelezen. Het raakt aan mijn boek getiteld Zwerflawaai en ander (ongewenst) geluid. Rust, reuring, overlast.

Uw en mijn vraag zijn onder meer: van wie is de publieke ruimte en wie mag zich die toe-eigenen.

in een ander boek van mij, Macht van de megaonderneming, hebben mijn co-auteurs en ik het ook over het sterk terugdringen van de overmaat aan reclame. Als gebeurt wat u en wij willen, dan ontstaat er een massale werkloosheid onder al die professionele marketeers die zinloos, tragisch en vervuilend werk doen; u noemt het aantal van 90.000.

Ik woon in Amsterdam vlakbij Spui en Kalverstraat. Als ik daar met mijn fiets op het Spui de Kalverstraat probeer over te komen denk ik telkens: daar lopen mensen allemaal zinloze dingen te kopen die ze subiet niet gebruiken, weggooien en zo onze economie draaiende houden. Hoe gruwelijk kan onze economie ingericht zijn.

Dank voor uw boek en hartelijke groet,

Prof.dr. Joost Smiers
Amsterdam

 

www.joostsmiers-dissenting.nl